Make your own free website on Tripod.com
Pembangunan Sistem Intranet Politeknik Kuching Sarawak

    Intranet ialah sistem rangkaian komputer dalaman yang menggunakan teknologi internet sebagai tulang belakang.Beberapa faedah akan diperolehi melalui sistem ini seperti penyebaran maklumat akan menjadi lebih pantas, mudah dan menarik serta menjimatkan kos. Projek ini akan melibatkan :
 

1. Pemasangan Pelayan Web (Web Server) - bagi pembangunan laman web (homepage)
        2.  Pemasangan 'Mail Server' - bagi kegunaan e-mail secara dalaman
3. Pemasangan Perisian Sampingan - bagi tujuan perbincangan  (newsgroup,discussion group,chatting online)