Make your own free website on Tripod.com
Pembangunan Sistem Intranet Politeknik Kuching Sarawak

    Intranet merupakan sistem rangkaian dalaman komputer sesebuah organisasi yang mengguna teknologi internet.Melalui intranet, beberapa manfaat seperti capaian maklumat lebih mudah, cepat dan tersusun. Secara tak langsung ia melibatkan penggunaan :
 

1. Laman Web(WWW)
2. E-mail dalaman
3. Perbincangan Kumpulan (newsgroup)
4.Perbincangan dalam talian (chatting)
 
Pembangunan sistem intranet Politeknik Kuching Sarawak secara menyeluruh akan berjalan apa pembangunan sistem rangkaian dalam (LAN) siap sepenuhnya. Walaubagaimanapun, Pusat Komputer dan Makmal CAD PKS telah pun dihubungkan dengan rangkaian intranet sebagai memenuhi perlaksanan fasa 1.