Make your own free website on Tripod.com
Pembangunan Sistem Pangkalan Data Melalui Internet Politeknik Kuching Sarawak

    Penggunaan internet sebagai suatu alat capaian maklumat di zaman teknologi maklumat telah banyak membantu dalam urusan harian. Melalui internet, penyebaran dan capaian maklumat sudah tiada batasan waktu dan tempat lagi. Sistem pangkalan data menggunakan teknologi internet (internet database) Politeknik Kuching akan digunakan bagi memudahkan capaian data.Projek ini akan melibatkan :

1 . Sistem Maklumat Staff

2.  Sistem Pengambilan Pelajar